Kontakt

Ozvi sa nám

Obchodné meno: Mgr. Rebeka Katerinčinová
IČO: 55555462
Miesto podnikania: 01701 Považská Bystrica, Nábrežná 992/4
Vedený v registri: Okresný úrad Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 330-30313

Ozvi sa nám