CrossFit tréningy

Špecifikom CrossFit tréningu je časový rozsah 60 minút. Ako už vieme, CrossFit je cvičenie vo vysokej intenzite. Preto sa dosiahnutie tréningových cieľov nie je nutné tráviť v gyme 2-3 hodiny, naopak, všetko vieme stihnúť v rámci jednej hodinky, ktorú si vie počas dňa niekoľkokrát za týždeň nájsť aj ten najvyťaženejší človek.

Ako prebiehajú bežné CrossFit tréningy?

Tréning vždy začína pri tabuli, kde tréner predstaví program tréningu, popíše špecifiká a ciele, ktoré chceme dosiahnuť, zároveň názorne predvedie, aké cviky sa pod názvami na tabuli skrývajú

Krátky úvod je nasledovaný dôkladnou dynamickou rozcvičkou, ktorá zahreje a rozhýbe celé telo, zároveň je ale zameraná najmä na svaly a kĺby, ktoré budú v danom tréningu najviac zaťažené.

Ďalšou časťou je silový tréning, prípadne tréning určitej gymnastickej zručnosti, vďaka ktorému rastie naša silová kapacita, ale taktiež výbušnosť, ktoré sú alfou a omegou nie len v CrossFit tréningu, ale i v bežnom živote.

Čerešničkou na torte každého dňa je tzv. WOD – workout of the day, teda tréning dňa. Pri ňom už cielime v niekoľkominútovej práci na vysokú intenzitu, vychádzame na krátku chvíľu zo zóny vlastného komfortu pokojného tepu, vďaka čomu sa naše telo stáva odolnejším, silnejším a v konečnom dôsledku i zdravším.

Celá hodina je navyše v daný deň rovnaká v každom bloku nášho rozvrhu. To znamená, že či prídeš na tréning skoro ráno pred prácou, alebo si nájdeš hodinku pre seba až podvečer, o nič sa neukrátiš.

Tréningový plán a cykly

Každý CrossFit tréning je vedený podľa tréningového plánu. Každý, kto hoci len začína cvičiť, mal by mať plán popisujúci dosiahnuteľné ciele, ktoré chce dosiahnuť, ale zároveň detailne popisuje, kedy a ako cvičiť, aby boli tieto ciele dosiahnuté. Navrhnúť si tréningový plán však vyžaduje značné vedomosti a skúsenosti. Pre laika tak môže byť tvorba tréningového plánu hotová alchýmia! 

Náš tréningový plán je tvorený profesionálmi v kolíske CrossFitu – v USA a zohľadňuje ciele všetkých od úplných začiatočníkov až po vrcholových CrossFit atlétov. Okrem ucelenosti denného tréningu, ktorý je zmysluplný a zábavný aj ako samostatná tréningová jednotka pre človeka, ktorý k nám prišiel prvýkrát, môžeme náš tréningový plán rozdeľovať do niekoľkotýždňových cyklov. Cyklus môže byť zameraný na budovanie striktnej sily, výdrže, gymnastických schopností alebo i vzpieračskej techniky

Takto koncipované tréningové plány garantujú merateľný rozdiel na začiatku a na konci cyklu.

To však neznamená, že počas jedného tematického cyklu zanedbáme iné atribúty fyzického rozvoja! Preto jediným predpokladom pre neustály progres je prísť do nášho gymu, všetko ostatné už môžeš nechať na nás!