Čo je to CrossFit?

CrossFit môžeme definovať ako „neustále sa meniaci funkčný pohyb vykonávaný vo vysokej intenzite“. Nejde len o cvičenie samotné, ale hovoríme o celkovom zdravšom životnom štýle.

Vďaka neustálej variabilite cvikov pri CrossFite nehrozí monotónnosť a stereotyp, naopak, motivuje k neustálemu všestrannému zlepšovaniu vlastnej fitness úrovne. Spájaním elementárnych kardia, silových a technických cvikov s vlastnou váhou i s bremenami, dochádza k zapájaniu širokého spektra svalov, resp. k celotelovému tréningu. A to je práve to, čo naše telá potrebujú pre svoj zdravý každodenný život.

Všeobecná pripravenosť

Základným princípom CrossFitu je všeobecný rozvoj fyzických schopností a mentálnej odolnosti. To znamená, že necielime na fyzické disciplíny, v ktorých sme nadpriemerne dobrí. Naopak, snažíme sa zlepšiť tie, ktoré nepatria medzi naše najsilnejšie stránky. Nikdy nevieme, aké skúšky si pre nás pripraví život, preto je dôležité zvládať na aspoň priemernej úrovni čokoľvek, s čím sa môžeme znenazdajky stretnúť. Zlepšovaním svojich slabších stránok sa stávame zo zdravotného hľadiska viac fit, ako šperkovaním tých silnejších a zanedbávaním ostatných.

CrossFit gym a cross gym

Hovorí sa, že každý majstrovský kúsok má svoju lacnú kópiu. Ale tiež, že ak dvaja robia to isté, výsledok nebude ten istý. CrossFit je značkový produkt a tak ako každá renomovaná značka, kladie určité nároky na tých, ktorí chcú byť jej nositeľmi. Podstatná je v prvom rade kvalita služby. Tá je zabezpečná CrossFit metodológiou a neustálym vzdelávaním sa trénerov, priestorom či vybavením. Preto, ak hľadáme cvičenie v Žiline alebo kdekoľvek na svete, mali by sme sa orientovať podľa označenia gymu slovíčkom CrossFit. Ak vidíme len cross tréning, cross gym, funčkný tréning a pod., ide o neznačkovú prevádzku, pri ktorej už je na mieste otázka či za svoje peniaze dostanem najlepšiu možnú hodnotu.

Aká je teda cena CrossFit tréningu?

Aktuálne ceny tréningov v závislosti od využívaného členstva nájdete sekcii Cenník. Cena pokrýva vstup do gymu, 60-minútový vedený tréning v malej skupine podľa profesionálneho programu, ktorý zabezpečuje neustály progres a služby prítomného trénera. CrossFit teda ponúka kompletné výhody cvičenia so súkromným trénerom za neporovnateľne nižšiu sumu, akú by ste zaplatili v bežnom komerčnom fitku!