Bude dnešný WOD formou AMRAP alebo EMOM?

CrossFitová tabuľa je centrom pozornosti cvičencov pred každým tréningom. Každé ráno na nej pribudne popis denného tréningu s vypísaním jednotlivých cvikov, ale i definovaným formátom práce. A práve tieto formáty bývajú zašifrované v niekoľkých akronymoch, resp. skratkových slovách (ako napríklad WOD, AMRAP či EMOM), ktoré zo začiatku nemusia novicovi v gyme nič hovoriť. Poďme si ich teda spoločne prejsť! 

WOD

Wod-ko, v plnom originálnom znení „workout of the day“, čiže hlavný tréning dňa

Slovo „workout“ nepredstavuje len polonahých mládencov cvičiacich na hrazdách workoutových staníc v parku, čo je jeden z najčastejších omylov nezainteresovaných ľudí, ale pomenúva cvičenie alebo tréning vo všeobecnosti. Pod týmto slovom sa skrývajú všetky možné variácie funkčných pohybov, ktoré už poznáte z predošlých článkov. Či navštívite náš alebo iný gym ráno po piatej, alebo vám to vyhovuje neskôr večer, obsah daného workoutu bude úplne totožný počas celého dňa.

AMRAP

„As many rounds (repetitions) as possible“ – toľko kôl alebo opakovaní, koľko sa len dá stihnúť v danom časovom limite. 

Základom je kolo pozostávajúce z kombinácie cvikov, ktoré opakujeme až do uplynutia určeného časového limitu. Koľko kôl a opakovaní nazbierame, to už závisí od každého individuálne, každý je pánom svojej rýchlosti a intenzity. Aby sme ale neskĺzli úplne k ležérnemu výkonu bez nutnosti opustiť zónu komfortu, mali sme vždy mať aj určený cieľ. Typickým príkladom AMRAPU je obľúbený benchmarkový workout „CINDY“, ktorý sa dá cvičiť takmer kdekoľvek, pretože nevyžaduje žiadne náčinie okrem hrazdy.

EMOM

A čo je to EMOM? Pod skratkou EMOM sa skrýva „every minute on the minute“. To znamená, že vždy na začiatku celej minúty začneme vykonávať predpísanú prácu. Čím skôr ju stihneme, tým dlhšia odmena v podobe oddychu do zvyšku minúty nás čaká. Niekedy sa javí ako oddychový tréning, no po pár minútach môže prísť stret s realitou. S ubúdajúcimi silami sa môže predlžovať čas práce a skracovať oddych v rámci jednej minúty, a to pokojne až na nulu, kedy len z jednej minúty preskakujeme do ďalšej. Dobrým príkladom je workout „CHELSEA“, ktorý je veľmi podobný spomínanej „Cindy“.

V praxi sa môžeme stretnúť aj s skratkou E2MOM, kedy nová práca začína každé 2 minúty.

Porovnanie AMRAP a EMOM workoutov pozostávajúcich z rovnakých cvikov.

CINDYCHELSEA
AMRAP x 20 min.EMOM x 30 min.
5 pull-ups5 pull-ups
10 push-ups10 push-ups
15 air squats15 air squats
Score: rounds + repsNo score

FOR TIME, FOR LOAD

V týchto prípadoch nejde o skratky, ale ide o doslovné definovanie cieľu workoutu – dosiahnuť čo najlepší čas, za ktorý absolvujeme WOD, resp. čo najvyššiu váhu/hmotnosť závažia, s ktorým workout absolvujeme. Aby sme zostali verní spomínaným dievčatám Cindy & Chelsea, opäť môžeme variovať ich predpisy pre uvedenie príkladu workoutov For Time a For Load.

Porovnanie AMRAP a EMOM workoutov pozostávajúcich z rovnakých cvikov.

Cindy sprintHeavy Chelsea
FOR TIME, 10 rounds of CINDYFOR LOAD, 10 rounds of Chelsea
5 pull-ups5 pull-ups
10 push-ups10 push-ups
15 air squats15 air squats
Score: timeScore: weight of KB

Okrem týchto najčastejších typov workoutov sa však môžeme v praxi stretnúť s WOD-kami, ktorých výsledkom bude počet kalórií, vzdialenosť, výška, najpomalšie kolo, priemerný čas a pod. Jednoducho, CrossFit je v každom momente merateľný a výsledok zaznamenateľný!